ALV CDA Horst aan de Maas

Algemene Leden Vergadering CDA Horst aan de Maas

Met genoegen nodigt het bestuur van de afdeling Horst aan de Maas u uit voor de algemene (voorjaars)ledenvergadering.

Als gebruikelijk staat de voorjaarsvergadering in het teken van de statutaire verplichtingen (jaarverslag secretaris, financiële verslag, begroting etc.).

Daarnaast is gekozen voor een CDA-spreker uit de Tweede Kamer, de heer Pieter Omtzigt. In zijn algemeenheid zal hij ingaan op de landelijke politiek en zijn portefeuilles in het bijzonder

De ledenvergadering vindt plaats op:

Datum:                 Donderdag, 19 mei 2015

Tijdstip:                19.30 - 21.45 uur

Locatie:                Zaal de Lange

Adres:                    Wilhelminaplein 9  5961 ES Horst

Bij de inleiding van de heer Pieter Omtzigt is iedereen van harte welkom!!

 

Agenda algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas 19 mei 2015 

19.15 - 19.30 uur: Inloop

 

19.30 - 20.45 uur: Inleiding de heer Pieter Omtzigt, lid TweedeKamer

vrije toegang, met gelegenheid tot stellen van vragen.

 

Pieter Omtzigt is sinds 3 juni 2003 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij woont in Enschede in de provincie Overijssel. In de Kamer behandelt hij onderwerpen als pensioenen, belastingen, AOW en ICT in de zorg. Hij is getrouwd met Ayfer Koç en samen voeden zij hun vier dochters op. Verder is Pieter lid van de Raad van Europa, de mensenrechtenwaakhond voor de burgers van 47 landen in Europa.

Pauze 

21.00 - 21.45       Statutaire deel

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen:

- van de zijde van het bestuur;

- van de zijde van de leden.

3. Ingekomen post 

4. Verslag ledenvergadering 21 oktober  

5. Statutaire deel jaarvergadering

- jaarverslag 2015 secretaris;

- financieel jaarverslag 2015 penningmeester;

- verslag kascommissie 2015 (bestaande uit Alex Janssen en Loes Wijnhoven);

- verkiezing kascommissie 2016 (Loes Wijnhoven en nog te kiezen lid);

- begroting 2016 penningmeester.

6. Bestuursverkiezingen

- Willy Valckx en Sjaak Jenniskens zijn aftredend en herkiesbaar.

  Het bestuur stelt voor hen te herkiezen.

7. Verenigingsactiviteiten 2016:

- reces:                   11 juli 2015, samen met vluchtelingenwerk

- najaar:                               26 september 2015. 

8. Rondvraag

9. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.