Allereerst nog voor een ieder de beste wensen en alle goeds gewenst. We zitten alweer in de tweede week van het nieuwe jaar en zijn weer gewend aan de drukte van de dag. De start van een nieuw jaar geeft mensen vaak ook weer nieuwe energie, zo ook in de politiek.

Afgelopen dinsdag hadden we onze eerste vergadering van dit jaar. Het omgevingsgesprek was een van de te bespreken onderwerpen en is een van de instrumenten die in de Omgevingswet genoemd wordt als hulpmiddel bij participatie. Het doel van een omgevingsgesprek is om op moment dat er een initiatief is, vooraf meer draagvlak te creëren bij de omgeving alvorens een aanvraag in behandeling te nemen. Op dit moment zien we dat een plan eerst ingediend en beoordeeld wordt waarna de omgeving  geïnformeerd wordt en inspraak mogelijk is. Door vooraf mensen meer te betrekken bij initiatieven en plannen uit te leggen is de verwachting dat de vergunningverlening uiteindelijk soepeler verloopt.  Overigens is het niet zo, dat het niet voeren van een omgevingsgesprek door de initiatiefnemer, voor de gemeente een weigeringsgrond is om de aanvraag in behandeling te nemen. Wat we met elkaar moeten voorkomen is dat initiatieven onmogelijk gemaakt worden door het omgevingsgesprek. Waar we naar moeten streven is dat vooral de kansen gezien worden om middels het omgevingsgesprek mooie initiatieven met elkaar nog beter te maken.

Zo blijven we waar we als CDA voor staan: een ondernemend Horst aan de Maas!

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.