Afgelopen dinsdag hebben we als raad de begroting van 2020 vastgesteld. Een begroting met een grote uitdaging waarin keuzes gemaakt moeten worden.

Een aantal zaken hebben we als CDA aan het college meegegeven. Allereerst de zorg. We zien daar dat de uitgaven fors hoger zijn dan de inkomsten vanuit het rijk hiervoor. Hoe zorg je nu dat de kwaliteit overeind blijft maar dat het ook betaalbaar blijft. Eigen verantwoordelijkheid zien we  hierbij als een pré.

Investeren in de toekomst blijft voor ons als CDA van uiterst belang, want niet investeren betekent stilstand en daarmee achteruitgang. Met z’n allen zijn we erbij gebaat accommodaties op orde te hebben, niet voor niets hebben we in februari van dit jaar een investeringsagenda vastgeklikt die we iedere keer opnieuw tegen het licht zullen houden en waar nodig bij zullen sturen.

Wat betreft ons afvalsysteem zien we dat de kosten hiervan toenemen. Willen we echter het hoge serviceniveau behouden dan zal hier ook een prijs voor betaald moeten worden en juist vanwege dit serviceniveau vinden we het als CDA verantwoord dit ook te vertalen in de heffing. Niet de leukste boodschap maar wel uitlegbaar. Voor het rioolsysteem zien we eenzelfde uitdaging. De kosten nemen hier als gevolg van o.a. extreme regenbuien toe. Om het systeem beter toe te rusten zal ook hier in geïnvesteerd moeten worden. Iets waar we later dit jaar als raad nog over spreken.

Tot slot de toeristische sector. We verwachten hier van het college dat in overleg met de sector gekomen wordt tot invulling van een investeringsverplichting in deze, alleen dan kan een verhoging van de toeristenbelasting verantwoord worden.  

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.