Afgelopen donderdag is het bestemmingplan buitengebied in de commissie ruimte besproken. Een bestemmingsplan geeft de "bestemming" van een gebied of de bestemmingen in een gebied aan. Bijvoorbeeld of en wat voor bedrijvigheid er in een gebied mag plaatsvinden. Een nieuw bestemmingsplan was noodzakelijk omdat op dit moment nog gewerkt werd met ‘oude’ plannen van de gemeenten Sevenum, Meerlo-Wanssum en Horst aan de Maas. Het samenvoegen is een proces van ruim 2 jaar geweest waarin intensief is overlegd met belanghebbenden. Het resultaat is een plan dat grotendeels het huidige beleid volgt, echter met een aantal wezenlijke wijzigingen.

Met betrekking tot intensieve veehouderij (IV) worden de voorwaarden voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid strenger (conform landelijk) voor het aspect stikstof. Tevens herzien we het huidig beleid op het moment dat de resultaten van het RIVM-gezondheidsonderzoek naar IV bekend zijn en daar aanleiding toe geven. Dit doen we om grip te houden op de gezondheidsaspecten die aan IV verbonden zijn. Daarnaast verruimen we regels voor vrijkomende agrarische bebouwing om zo ‘verpaupering’ in het buitengebied tegen te gaan. Maar ook om kleinschalige bedrijvigheid te laten groeien. Verder scherpen we het beleid t.a.v. horeca in het buitengebied aan. Dit kan in het nieuwe plan beter gereguleerd worden om zo wildgroei te voorkomen. Alleen echt onderscheidende horeca wordt toegestaan. Daarmee hopen we de totale horecastructuur te versterken. Al met al geen spectaculaire wijzigingen maar behouden wat goed is, verbeteren wat nodig is.

Het plan zal worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 19 december.

Marcel Beelen

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.