Een prachtig mooie staat in Amerika, toch?

De eerste gedachten bij dat woord nu zijn: Moreel verwerpelijk handelen, doofpot, onbetrouwbare politiek, zakken vullen, niet integer handelen.

Als Gemeenteraad hebben we vorig jaar middels een motie het Presidium opdracht gegeven om, aan de hand van de verkregen informatie, een opdracht samen te stellen voor een onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van Californië BV, de interne processen, het handelen van het college en de ambtelijke organisatie in interactie met de BV en specifiek naar de grondtransacties vanaf 2005.

Afgelopen raadsavond vond er al een stevig debat plaats naar aanleiding van berichten in de Limburger over het geheimhouden en wel/niet in bezit zijn van het rapport “Stibbe””. Voor ons als CDA is het simpel: De onderste steen moet boven komen! Juist als overheid/overheid gerelateerde organisatie handel je integer en moreel juist. Daarnaast willen we als Raad ook onze controlerende rol uit kunnen voeren.

Zeker als door aandeelhouders (waaronder overheden) een opgezette BV zoals Californië onderzoeksresultaten geheim wil houden. Het zou echter van onzorgvuldig handelen getuigen als we voordat het onafhankelijke interne rapport bekend is al conclusies trekken. De verleiding is groot maar we leven in een land waar we hebben afgesproken iemand eerst tenminste juridisch te be- en/of veroordelen als alle feiten bekend zijn. Daar houden we ons als CDA aan, hoe verleidelijk het ook is dat wel al te doen.

Dat hier (te) veel moreel verwerpelijk is wat ons betreft wel al duidelijk.

John Jenniskens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.