In 1994 werd de term People – Planet – Profit bedacht door John Elkington. Vanaf dat moment kreeg het onderwerp klimaat steeds meer aandacht. In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs getekend en eind 2019 hadden 197 landen het akkoord ondertekend. Het hoofddoel van het akkoord is het reduceren van CO2, waardoor de aarde minder snel opwarmt. Duurzaamheid is een van de meest gebruikte woorden in Nederland de afgelopen jaren. Om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken, zullen we behalve erover spreken ook iets moeten doen. Ook in Horst aan de Maas. Bij het CDA staat duurzaamheid (rentmeesterschap) hoog in het vaandel. Uitgangspunt van het CDA is dat energie die niet gebruikt wordt, ook niet opgewekt hoeft te worden (denk bijvoorbeeld aan isoleren van woningen). Daarnaast willen we beschikbare daken van huizen en bedrijven maximaal gebruiken voor zonnepanelen. Voorwaarden van het CDA bij grootschalige projecten zijn: draagvlak van de omgeving, streven naar 50% participatie van de omgeving, geen zonneweides op goede landbouwgrond en lokale energiecoöperaties ruimte geven om mee te doen.  

Het streven van het CDA: de omgeving profiteert van de revenuen, dubbel ruimtegebruik bij projecten met zonnepanelen en we nemen altijd de nieuwste ontwikkelingen mee in de besluitvorming bij zonneweides en windturbines. We sluiten de ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen op energiegebied binnen en buiten zon en wind. Technieken ontwikkelen zich exponentieel.

Het CDA gaat voor duurzame duurzaamheidsprojecten.

Eric Brouwers, Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.