Afgelopen dinsdag is de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Normaal gesproken kijken we vooral naar de lange termijn, maar we weten als geen ander dat vooral de dag van vandaag telt en we soms juist niet zover vooruit kunnen kijken. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen hebben het daar erg lastig mee. We houden als CDA niet van verassingen als het om een begroting gaat. Voorspelbaarheid is wenselijk. Daarom hebben we afgelopen begrotingsvergadering samen met andere fracties extra aandacht gevraagd voor de dag van vandaag.

We zullen nu die doelgroepen moeten ondersteunen daar waar we kunnen, anders is er geen visie meer nodig voor de langere termijn. Gelukkig is er financiële ruimte in de begroting. Samen met het college gaan we aan de slag om de leefbaarheid in onze mooie gemeente te blijven steunen en te faciliteren waar we kunnen. Vandaar onze motie om de bezuiniging op subsidies en prioriteitsgelden in te laten trekken.

Onze speerpunten voor de langere termijn zijn we zeker niet vergeten. Denk aan: Ontwikkeling toerisme met een maximaal gastheerschap, een meer dienstbare en klantgerichte organisatie, een duurzame toekomst voor onze agrarische sector, betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen, maar ook ondernemers ruimte te blijven geven om te ondernemen, lokaal aanbesteden stimuleren waar mogelijk. Daar zullen wij ons, samen met u, hard voor blijven maken.

Voor nu eerst aandacht voor de dag van vandaag en minder verassingen, want er is niets vervelender dan blijvende onzekerheid dat is zeker!

John Jenniskens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.