Op 15 september hebben we een themaraad gehad over  Kader voor de Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE). Een onderdeel van de regionale energie strategie ( RES ). Om ook als Horst aan de Maas in de toekomst te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken staan we voor een grote opgave. De eerste inzet is er op gericht om aan energie besparing te doen waar bij het streven is om 35 % minder te gebruiken t.o.v. 2017. Hier kun je niks op tegen hebben want wat je niet gebruikt hoeft ook niet opgewekt te worden, maar kost wel geld!

Vervolgens is de insteek om 30 % van de energie middels duurzame opwekking te laten plaatsvinden. Dat betekent bijv. 7 windmolens en 350  ha zonnepanelen voor onze gemeente. Dit zijn forse aantallen die een grote impact hebben op ons landschap. We zijn er ook nog niet uit hoe de mix moet worden opgebouwd. Wat ik belangrijk vind is, dat er eerst wordt gekeken naar alle gebouwen en overhoeken. Een voorbeeld hiervan zijn bijv. de zonnepanelen op de nog te bouwen geluidsschermen langs het spoor in America, een mooi experimenteel project.

Ook vind ik het belangrijk dat er meervoudig landgebruik is, waarbij je bijv. kunt denken aan een combinatie met waterberging. En we moeten opletten dat de bedrijfsontwikkelingen in de agrarische sector niet op slot gezet worden en het landschap niet te veel wordt aangetast. Al met al nog een hele opgave om de juiste beslissingen te nemen. We zijn heel benieuwd wat uw mening is. Laat het ons vooral weten!

Sjaak Jenniskens Raadslid CDA    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.