Na een lange raadsvergadering afgelopen week nu even, op eerste kerstdag mijn bijdrage voor deze week. Het was een raadsvergadering waarbij wij een aantal goede bijdragen hadden. Dit betrof de extra bijdrage voor zaal Debije in Hegelsom, de grondprijs brief en bij de leges verordening het onderdeel rioolheffing hierbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de terug kijk mogelijkheid van onze raadsvergaderingen iets wat u ook kunt doen via de website van onze gemeente.

Ik was vooral benieuwd hoe wij tot deze beslissing gekomen zijn, mijn conclusie hierbij was dat het uitgangspunt de vervuiler betaald geen meningsverschil op levert echter wel de uiteindelijke gekozen systematiek van heffen. Waarbij er nu gekozen is voor heffen op water verbruik, niks mis mee echter een uitgangspunt wat naar onze mening te veel haken en ogen heeft, een amendement om deze nog iets eerlijker te maken heeft het niet gehaald.

Als laatste hadden we het aanhoudingsbesluit geurhinder en veehouderij op de agenda staan.

Ons grootste bezwaar hierbij was dat we in het uitvoeringsprogramma veehouderij het onderdeel toekomst bestendige locaties nog niet hebben uitgewerkt en dat dit pas voor 1/3 van onze gemeente bekend is. Een onderdeel wat wij erg belangrijk vinden om onze veehouderij voldoende perspectief te geven, zeker als we straks na dat alle saneringsronden zijn geweest, weten wat er nog van onze veehouderij in de gemeente over is. Echter het geurbeleid was nu niet aan de orde alleen het aanhoudingsbesluit, we hebben dit nog geamendeerd om het maximaal een half jaar te laten duren, dit amendement heeft het echter ook niet gehaald. Al met al voor mij geen goed gevoel na zo’n lange vergadering maar, ook een aansporing om nog beter op te letten bij toekomstige ontwikkelingen, en het beeld dat een keuze maken wel degelijk verschil maakt.

Ik hoop dat u de kerstdagen goed doorgekomen bent,  wij  wensen u allen een mooie jaarwisseling en dat al uw wensen voor 2024 uit mogen komen

Sjaak Jenniskens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.