Vorige week dinsdag is in de raad aan de orde geweest de raadsinformatiebrief inzake stand van zaken afvalinzameling.

Samen hebben we geconstateerd dat Horst aan de Maas een uniek inzamelsysteem kent met een hoog serviceniveau. Daar zijn we ook trots op.

Neemt niet weg dat het huidige inzamelsysteem geld kost. Nu is het zo dat voor 2019 de afvalstoffenheffing met 2,4 % stijgt. Dat is gelijk aan de inflatiecorrectie. Voor het tekort in onze afvalbegroting hebben we een zgn. voorziening getroffen. Hieruit wordt het tekort normaliter gedekt. Echter zal per 2020 het saldo van deze voorziening moeten worden verhoogd. Daardoor zullen ook de tarieven voor de inzameling van afval moeten gaan stijgen. Oorzaken voor de verhoging van de voorziening zijn o.a. duurdere verwerking van grof vuil, meer aanbod van grof vuil, lagere opbrengsten van bepaalde afvalstromen etc.

Ondanks het feit dat we zeer tevreden zijn met het huidige systeem, heeft de CDA fractie de wethouder gevraagd op welke wijze de huidige tarieven (m.u.v. de inflatiecorrectie) op het huidige niveau kunnen blijven. Kunnen we samen slimme en duurzame c.q. milieuvriendelijkere oplossingen daarin bedenken? Meerdere partijen sloten zich bij de oproep aan om dit nader te onderzoeken en te bezien wat dit financieel zou kunnen opleveren, zonder al te veel op het serviceniveau van de huidige inzameling in te hoeven boeten.

De wethouder heeft aangegeven om samen met de raad en de inwoners in 2019 te bezien op welke wijze aan deze oproep van de raad tegemoet kan worden gekomen.

Annemie Craenmehr-Hesen

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.