Er zijn recentelijk een aantal artikelen geplaatst met oorzaken waarom onze Raads- en commissievergaderingen (te)lang duren. Ja: Als Raad moeten we goede en leesbare stukken krijgen vanuit het college. Maar wijzelf dan?

Taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drie├źn op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college. De crux zit hem in de laatste twee.  Opzet is kaders stellen in hoofdlijnen en toezien of men alle plannen, binnen budget, uitvoert. Daarvoor dienen we ellen(dig) lange lijsten met vragen in. Mag dat niet, is dat niet juist onze taak? Jawel dat mag en Ja dat is onze taak. Als het tenminste wat toevoegt. Maakt u uit mijn woorden op dat we hier iets niet goed doen? Ja, dat klopt. Vragen gaan (te) vaak zo ver in detail dat tenminste ik me dikwijls afvraag: En wat gaan we nu doen/wat kunnen we met die antwoorden? Ik denk dat we eens goed bij onszelf ten rade moeten gaan en kritisch moeten kijken naar de vragen die we (willen) stellen. Ik betwist overigens absoluut niet het recht om vragen te stellen. Als we dan ook nog eens ons betoog inkorten en hetzelfde vragen aan het college, zou dat ook helpen.  Het lijkt mij niet alleen voor onszelf en de toehoorders beter maar ook om de laatste agendapunten de aandacht te geven die ze verdienen.

Laat ik na het reces eens met mezelf beginnen!

John Jenniskens

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.