Afgelopen dinsdag hebben we in de raad gesproken over de beleidsvisie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onderwijshuisvesting voor de duur dat het onderwijs hier behoefte aan heeft. Samen met de schoolbesturen wordt er gesproken over locatie, kwaliteit, organisatie en financiële planning van de onderwijsgebouwen. Gezien het gezamenlijke belang zal er uiteindelijk een plan op tafel moeten komen waarover overeenstemming is tussen het onderwijs en de gemeente. Hierin zullen keuzes gemaakt worden, voor de korte termijn, maar gezien de demografische ontwikkelingen zeker ook voor de lange termijn.   

Een concrete situatie is bijvoorbeeld de school in Griendtsveen. Dynamiek heeft besloten de school open te willen houden, maar dit laat wel het dilemma zien tussen leefbaarheid van een kern en goed onderwijs. We zien in de kern Horst twee scholen die moet werken met dependances om de kinderen allen te kunnen huisvesten en in Sevenum daarentegen zien we structurele leegstand waar een oplossing voor moet komen. Kortom diverse vraagstukken waarvan de uitdaging groot is.

Van belang is dat we met z’n allen onderkennen dat deze vraagstukken er liggen en op zoek gaan naar passende oplossingen. Het belang van de kwaliteit van onderwijs dient vooropgesteld te worden, waarbij op korte termijn creatief gezocht zal moeten worden naar een zo optimaal mogelijk gebruik van hetgeen er ligt. Deze noodzaak is er en ik zie gelukkig in mijn eigen omgeving ook dat dit aan het gebeuren is.   

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.