Een door jongeren meer besproken dan bezochte kermis in Horst aan de Maas is de kermis Horst.
Ondanks dat ík de kermis als zeer gezellig ervaar mis ik het ‘kermis gevoel’. Iets wat men wel weet te verwezenlijken in bijvoorbeeld America, Swolgen en Hegelsom. Over de kermis in Horst is dan ook veel geschreven en gezegd. In de archieven kwam ik uit bij dreksbak.nl waar in 2009 een discussie plaatsvond over een horecaplein en verplaatsing van de kermis. Roy Bouten schreef in 2012 een blog waarin hij vragen stelde over  één of twee keer kermis. Ook zijn er destijds schriftelijke vragen gesteld aan het college m.b.t. het kermisaanbod. Uit een onderzoek blijkt verder dat 55% van de ondervraagden voorstander is van één kermis per jaar. Kortom er wordt veel over gesproken, maar er is nog weinig veranderd.

Wat ik zou willen weten is wat de mogelijke gevolgen zijn van één kermis per jaar voor de kernen en ‘Wat wil de inwoner van Horst dan wél in Horst aan de Maas’? En ‘hoe staat de lokale middenstand in dit geheel’? Vragen waar ik antwoord op probeer te krijgen. Dit om ook voor de kern Horst een toekomstbestendige kermis te behouden. Heb jij hier ook een mening over, spreek me hier gerust over aan. Samen kunnen we dan tot een plan van aanpak komen om zo uiteindelijk ook in Horst het ‘kermisgevoel’ te delen.

Gewoon samen doen.

Danny van Hees

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.