Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 10 september: Het voorstel tot het vaststellen  aanleg van een kunstgrasveld voor de afdeling korfbal van SV Melderslo op sportpark De Merel te Melderslo.

 Er is een structureel ruimtetekort bij afdeling Korfbal en het kunstgrasveld is hard nodig.

Dit wordt duidelijk uit de behoefteanalyse en het Toekomstperspectief SV Melderslo afdeling korfbal, die aan dit raadsvoorstel zijn toegevoegd. Zowel de A-jeugd alsook de senioren spelen in de hoofdklasse. Dit valt onder Topsport/Wedstrijdsport hoger niveau. Feitelijk zou de vereniging daarom moeten spelen op zand ingestrooid kunstgras. Voor verdere doorontwikkeling van SV Melderslo afdeling korfbal is het spelen op kunstgras een belangrijke voorwaarde. Naast de vele organisatorische- en praktische voordelen blijkt uit de behoefteanalyse bovendien, dat kunstgras financieel voordeliger is dan natuurgras.

SV Melderslo wil het kunstgrasveld ook multifunctioneel gaan benutten: De afdeling korfbal wil zelf graag sportaanbod ontwikkelen voor ouderen (KBO). Daarnaast heeft de afdeling voetbal van SV Melderslo een groep ‘loopvoetballers’ die van dit kunstgrasveld gebruik gaan maken. Bij slecht weer, zeker in de winterperiode, gaat de voetbaljeugd erop trainen. Verder is er overleg met Basisschool De Brink en kinderopvang/BSO om overdag gebruik te maken van het veld. Ook overleg met andere verenigingen is in gang gezet. 

Door deze extra doelgroepen en vooral de mensen uit het dorp te betrekken, wordt een grote bijdrage geleverd aan ‘Het samen doen’. Dit komt de leefbaarheid in het dorp Melderslo èn zijn omgeving zeker ten goede. Mooi, dat we dit Gewoon Samen Doen.

Marian Gubbels

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.