Een sluitende begroting maken is voor velen een steeds zwaardere opgave. Duurdere  boodschappen, hoge energielasten, stijgende zorgkosten etc. Als gemeenteraad kunnen we niet de hele wereld verbeteren en zullen we ons moeten focussen op zaken waar we wel invloed op hebben.

Veel dingen kunnen en moeten beter/anders. Afgelopen dinsdag hebben we de begroting 2024-2026 aangenomen waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan het nog beter maken van onze mooie gemeente en waar het niet alleen om geld draait.

Als CDA hebben we benoemd wat voor ons als fractie prioriteit heeft. We hebben extra aandacht gevraagd voor: leefbaarheid in alle kernen, het accommodatiebeleid, wonen, de land- en tuinbouw/glastuinbouw/veeteelt. Maar zeker ook voor onze ondernemers, de zorg, de interne organisatie, energie transitie en de vrijetijdseconomie.

Die extra aandacht is er niet alleen in woorden maar is ook terug te zien aan de gelden die beschikbaar zijn om ook echt wat te doen aan deze thema’s. Een gezonde financiële basis gekoppeld aan realistische ambities maken dat dit ook daadwerkelijk een kans van slagen heeft. Thema’s waar we als CDA fractie het gehele jaar mee aan de slag zijn. Niet alleen intern maar juist ook door met zo veel mogelijk betrokkenen het gesprek aan te gaan.

Onze inwoners en ondernemers weten vaak heel veel beter hoe het moet en daarom blijven wij graag in gesprek met hun.

Voor een gesprek kunt u altijd contact opnemen met onze fractie. Wij staan altijd open voor een goed, kritisch en constructief gesprek.

John Jenniskens

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.