Het jaar 2023 hebben we alweer achter ons gelaten. Het was een jaar waarin we als politiek op een aantal dossiers belangrijke beslissingen hebben genomen om zo het best mogelijke eruit te halen voor onze inwoners. In 2024 moeten we hier verder vorm aan gaan geven, en ja dit is een hele uitdaging. Wat woningbouw betreft is er veel werk verzet in het voortraject wat ervoor moet zorgen dat er op korte termijn in alle dorpen gebouwd gaat worden naar de behoeften die er liggen. Weer een goede stap in de richting van het 1000 woningenplan.

Na een zorgvuldig voortraject zal het nieuwe accommodatiebeleid en subsidiebeleid na goedkeuring van de raad dit jaar inwerking treden. Als CDA vinden we dit een belangrijke stap om zo de leefbaarheid in de dorpen en van verenigingen te waarborgen naar de toekomst toe. 1 januari van dit jaar is ook de datum van het inwerking treden van de omgevingswet. Hier moet nog veel in geregeld worden en zal nog een hele uitdaging worden voordat deze helemaal uitgewerkt en uitvoerbaar is.

Verder komen de energietransitie, KODE (Kader voor Opwek Duurzame Energie), geurbeleid maar ook het verbeteren van onze dienstverlening voor onze burgers terug op de gemeenteraadsagenda. Al met al zaken waar we als gemeenteraad en college samen de uitdaging aan moeten gaan om voor onze inwoners de juiste en doeltreffende keuze te maken.

Eduard Maas

Raadslid CDA     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.