Eerder schreef ik over ‘van regelzucht naar burgerruimte’. Om dit in praktijk toe te passen is er onderling vertrouwen nodig. Vertrouwen tussen inwoners, bedrijven en gemeente. We hebben samen in het verleden wetten aangenomen die hebben geleid tot complexe procedures. Die zijn moeilijk uit te leggen en moeilijk uit te voeren. Het is belangrijk dat we meer uitgaan van de bedoeling. Dit verliezen we vaak uit het oog als er regels opgesteld worden. Waarom doen we iets? Een vraag die we ons vaker mogen stellen in overheidsland. Alles moet worden dichtgetimmerd. Dat zorgt voor complexiteit, niet uitvoerbare spelregels, vertraging en onbegrip bij  betrokkenen. Op dit moment is de nieuwe Omgevingswet in Horst aan de Maas in voorbereiding. We gaan van 26 wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 Algemene Regelingen van Bestuur en van 75 ministeriële regelingen naar 1 omgevingsregeling.

Het bovenliggende doel is om regels en dus procedures te vereenvoudigen. Dit helpt iedereen. Onze gemeentelijke organisatie, onze inwoners en onze ondernemers.

Een van de uitgangspunten is zorgdragen voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van onze leefomgeving. Onderstaande onderwerpen staan als titel boven de hoofdstukken:

• Geluk is een goede gezondheid;

• Thuis is waar we samen zijn;

• Ondernemen is streven naar kwaliteit;

• Groen is het nieuwe goud.

(De ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage. Zie:  https://www.horstaandemaas.nl/file/14390/download ).

De nieuwe omgevingswet gaat ons helpen om ‘van regelzucht naar burgerruimte’ te gaan.

Eric Brouwers raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.