Afgelopen dinsdag ben ik beëdigd als raadslid van de gemeente Horst aan de Maas. De gemeenteraad heeft mij daarnaast benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad. Wanneer de burgemeester niet aanwezig kan zijn bij een raadsvergadering, mag ik in zijn plaats de raad voorzitten. Ik ben dankbaar voor het gekregen vertrouwen. Niet alleen omdat ik er erg veel zin in heb, maar ook omdat ik me wil inzetten voor onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat we ons focussen op de lange termijn en de toekomst van de gemeente. Dat is een grote uitdaging in de politiek: handelen op basis van de actualiteit, met de langere termijn in gedachte. Een uitdaging die ik graag samen met jou aanga. We zullen samen dingen moeten oppakken en uitgaan van de kracht van de samenleving.

Burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen vind ik belangrijk, net als elkaar iets gunnen en samen de schouders eronder zetten. Goede communicatie is de sleutel om dit te laten slagen. Net als in mijn vorige raadsperiode, zijn huisvesting, energietransitie, duurzaamheid en groen mijn aandachtspunten. Hierbij wil ik graag ‘van ratrace naar relaties’, ‘van regelzucht naar burgerruimte’ en ‘van winst naar waarde’. We leren van het verleden en kijken samen positief vooruit. Op naar een coöperatieve samenleving. Daar krijg je energie van!

Eric Brouwers

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.