Vorige week hebben we twee onderwerpen behandeld in onze gemeenteraad over wonen.

Het betrof het Masterplan wonen en het zogenaamde veegplan wonen Internationale werknemers.

Met het Masterplan wonen zetten we in op het vergunnen en grotendeels realiseren van 1.000 woningen vóór 2025. Dit Masterplan is een visie en dient als fundament om dit doel te bereiken. Als CDA hebben we gevraagd om binnen nu en een half jaar een uitvoeringsplan te hebben liggen. Wethouder Tegels heeft toegezegd dat dit voor de zomer klaar is. Het Masterplan voorziet in sociale huur, midden huur en vrije sector. We hebben de wethouder opgeroepen om flexibiliteit te betrachten en innovatieve concepten (tiny houses, woonhofjes) mee te nemen in het plan. Het betreft niet alleen nieuwbouw, maar ook transitie van bestaand vastgoed. Prachtig om te zien dat jongeren in kernen zoals Grubbenvorst (project tiny houses) en Lottum (CPO) aan de slag zijn om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Belangrijk dat we de vaart erin houden bij deze initiatieven. De 1.000 woningen, verdeeld over alle kernen in Horst aan de Maas, zorgen niet alleen voor het invullen van de woonbehoefte maar ook voor leefbaarheid. 

Een ander onderwerp was het Paraplubestemmingplan internationale werknemers (goede huisvesting van internationale werknemers). Dit plan is tot stand gekomen in dialoog met alle betrokken partijen. Het uitgangspunt van onze bijdragen tijdens de raadsvergadering is vertrouwen. Bij beide onderwerpen gaan we als CDA uit van kansen en verbeteringen. We kijken samen met een positieve blik vooruit.

Eric Brouwers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.