Samen met Paul Vullings aan de slag voor de kern Melderslo. Mooi om dit samen op te kunnen
pakken! We zien binnen onze eigen partij, dat steeds meer jeugd met ons mee wil denken en doen in
het belang voor ‘ut eigen dörp’. Een mooie ontwikkeling! Dát is de kern: het samen ervoor gaan. Jong
en oud.

Uiteraard staan en gaan we niet alleen voor de Kern Melderslo. We zetten ons in voor alle kernen van
Horst aan de Maas. Dit doen we samen met onze CDA-collega’s. Maar zeker ook met de collega’s
van de andere partijen. Samen proberen we zo goed mogelijk af te wegen wat de beste keuzes zijn
voor elke kern. Dit met één doel: SAMEN voor de KERN.

Die afweging is niet altijd eenvoudig: Onze gemeente telt 16 kerkdorpen met ieder hun eigen mensen
en wensen. De dorpen zijn verschillend, maar hebben één duidelijke overeenkomst: de hechte
leefgemeenschap binnen elke kern. Dit zie je vooral terug in de vele burgerinitiatieven Denk aan ‘t
Laefhoês in America, Ózzen Hôf in Horst, Grubbenvorst Verenigt en ga zo maar door. In Melderslo
werken wij (Paul en ik) samen met de werkgroep Kern op de Horizon aan de Herbestemming van de
Kerk. Een project met een lange adem. Maar: We gaan ervoor! Mooi om dit samen op te pakken. Dat
geeft positieve energie en dat is gezond. Positieve gezondheid.
En dat is waar het om draait: SAMEN voor de KERN.

Marian Gubbels
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.