We moeten zorgen voor de leefbaarheid in de kleine kernen, lees je regelmatig. Maar wat betekent leefbaarheid eigenlijk?  Dat een gebied, dorp of wijk aantrekkelijk is om te wonen en of te werken. De leefbaarheid van kleine kernen in stand houden gaat niet vanzelf. Daar moet hard voor gewerkt worden.

Een school, een supermarkt, een café, sportclubs en gezondheidszorg zijn zomaar een aantal zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid.  Dat het moeilijk is om dat wat we hebben in stand te houden heeft ‘t Laefhoes in America onlangs gemerkt. ‘t Laefhoes is een centrum voor zorg en welzijn waar diverse professionele zorgaanbieders zorg verlenen aan de bewoners van America en omstreken. Tevens wordt er onderdak geboden aan diverse vrijwilligers initiatieven. Doordat het aantal huurders minder werd en er door corona niets georganiseerd kon worden kwam de toch al krappe exploitatie nog meer onderdruk te staan. Om deze zorg- en welzijnsvoorziening voor America te behouden moest er iets gebeuren. Het bestuur heeft het dorp gevraagd om te hulp te schieten. De reacties hebben alle verwachtingen overtroffen, vele donaties stroomde binnen. Hierdoor is, onder de huidige omstandigheden, de exploitatie voor de komende 3 jaar weer sluitend. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk de inwoners gezondheidszorg (leefbaarheid) in het dorp vinden. En wat een steun in de rug voor al die vrijwilligers die hier mee bezig zijn. Op dit moment ligt de focus op het vinden van nieuwe huurders voor de vrijgekomen ruimtes. Door samen de schouders eronder te zetten komen we heel eind! https://www.laefhoes.nl

Frenk Peeters

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.