Het onderwerp wonen is een vaak voorkomend onderwerp bij gesprekken tijdens allerlei gelegenheden. Dat is niet vreemd. Wonen is een van de primaire levensbehoeftes. Voor het CDA is dit dan ook een belangrijk onderwerp. Ook tijdens de moeilijke economische periode die we achter de rug hebben is er samen met dorpsraden en inwoners gekeken naar behoeftes die er zijn. Bij gebleken behoeftes zijn er nieuwe bestemmingsplannen wonen gerealiseerd zoals in Hegelsom en Swolgen. Naast het eigen woningbezit is er ingezet op innovatieve woningconcepten in het segment huur zoals Woonovatie in Meterik en de Kompaswoningen in America. Ook de set met stimuleringsmaatregen hebben een positief effect gehad op de ontwikkeling rond woningbouw.   

Het is heel belangrijk geweest dat we ook in de economisch moeilijke tijd zijn blijven investeren en  innovatieve woonconcepten hebben omarmd en ge├»mplementeerd. De resultaten daarvan zien we dan ook terug in een recent artikel in de krant. Horst aan de Maas staat op nummer twee van heel Limburg met 518 woningen die gebouwd zijn vanaf 2015 tot en met de eerste helft van 2018. (Venlo staat op drie met 450 opgeleverde nieuwbouwwoningen).

We doen het als Horst aan de Maas op dit gebied dus gewoon goed.  

We realiseren ons dat er, ondanks de goede resultaten van de afgelopen periode, nog flinke  uitdagingen liggen op woongebied. We zijn als CDA dan ook intensief bezig met dit onderwerp. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over wonen? Laat het ons weten.  

Eric Brouwers

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.