Het is belangrijk om met z’n allen positiviteit uit te stralen in de periode waarin we op dit moment leven. Mensen maken zich zorgen over gezondheid, wat binnenkort wel en niet mag en hoe we de vervelende gebeurtenissen op persoonlijk vlak verwerken. Daarnaast hebben we de uitdaging op het gebied van gezondheidszorg en economie en zorgen of je bedrijf wel blijft bestaan. Achteraf weet je pas of de juiste keuzes zijn gemaakt. Het nieuws wordt over het algemeen belicht vanuit het negatieve. De media geven aan dat dit de mensen interesseert. Ik hoor van veel mensen in mijn omgeving dat ze daardoor juist somber worden en zelfs niet meer naar het nieuws kijken. Als je je zorgen maakt, is het niet gemakkelijk om perspectief te zien. En dat is juist wat we nodig hebben. Een goede balans tussen minder goed en goed nieuws kan hierbij helpen.

Recent is er vanuit het CDA een visiedocument gepresenteerd met de volgende drie uitgangspunten:

-Van ratrace naar relaties

-Van regelzucht naar burgerruimte

-Van winst naar waarde

Deze drie uitgangspunten spreken mij erg aan en kunnen in mijn ogen helpen bij de aanpak van de uitdagingen de komende periode.

Over positief nieuws gesproken: een schitterend voorbeeld in onze gemeente is de Thoeskwis (meer dan 250 teams hebben hieraan deelgenomen) die georganiseerd is door de familie Janssen uit Hegelsom. De opbrengst gaat naar de bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen in HadM.  Een prachtig voorbeeld van Gewoon Samen Doen. Hier word je vrolijk en positief van!

Eric Brouwers

CDA Horst aan de Maas    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.