03 juni 2023

Oók binnen Maasgouw aandacht voor beschikbaarheid geldautomaten

Voor het verdwijnen van geldautomaten binnen onze gemeente is het college van B&W middels motie ‘Pinautomaat terug in het straatbeeld’, tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar opgeroepen ‘Geldmaat te helpen bij hun zoektocht naar geschikte locaties voor mobiele geldautomaten in onze twee winkelkernen Maasbracht en Heel’. Inmiddels bereiken ons steeds meer signalen van inwoners uit beide kernen over hoe vervelend het is om niet meer bij het eigen cash geld te kunnen. Het is van belang dat er een geldmaat komt die 24/7 bereikbaar is. Vanwege interpretatieverschillen over de exacte invulling van de motie heeft ons raadslid Jessie Smeets-Palmen tijdens de recente commissievergadering in mei nog eens extra het belang benadrukt en verzocht pro-actief met Geldmaat in gesprek te gaan. De portefeuillehouder heeft laten weten dit gesprek op korte termijn op te pakken waarna de raad te informeren. Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.