26 juli 2023

Coalitie Maasgouw verder zonder VVD

Coalitiepartijen Lokaal Belang en CDA nemen per direct afscheid van de VVD in de coalitie van de gemeente Maasgouw. Lokaal Belang en CDA behouden een meerderheid in de gemeenteraad met 11 van de 19 zetels. Aanleiding voor het afscheid is een vertrouwensbreuk tussen Lokaal Belang en CDA enerzijds en de VVD anderzijds.

We hebben gemerkt dat, al langere tijd, de coalitie het steeds vaker inhoudelijk het niet met elkaar eens is. We hebben de afgelopen maanden regelmatig met de drie partijen aan tafel gezeten om te komen tot een sterkere, beter op elkaar ingespeelde coalitie, vooral voor het varen van de juiste koers. Tijdens deze gesprekken hebben we de VVD ook gewezen op hun beschuldigende toon in de raadszaal en op sociale media aan het adres van het college, het ambtelijk apparaat en de andere coalitiepartijen. We hebben deze uitingen als zeer storend ervaren voor de samenwerking in de coalitie.

Tijdens de laatste raadsvergadering uitte de VVD-fractie wederom beschuldigingen aan het adres van een wethouder en een ambtenaar. Dit is voor ons de bekende druppel geweest. Ondanks recente gesprekken en, met wederzijdse goedkeuring, gemaakte afspraken zien we geen verbetering in de houding van de VVD. Voor ons is de samenwerking met de VVD daarom onhoudbaar geworden. Wij zien geen andere manier dan zonder de VVD verder te gaan.

We hebben er alle vertrouwen in dat met het Lokaal Belang en het CDA in de coalitie de rust snel weer terugkeert en we de ingeslagen koers voor Maasgouw kunnen voortzetten.

Bert Impelmans, fractievoorzitter van Lokaal Belang
Erwin Dehing, fractievoorzitter van het CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.