26 april 2018

Lintjesregen Maasgouw 2018

Dit jaar heeft de jaarlijkse Lintjesregen plaats gevonden op donderdag 26 april 2018. In de
gemeente Maasgouw hebben op deze dag 5 mensen uit handen van burgemeester S.H.M. Strous
een onderscheiding mogen ontvangen.

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

Mevrouw V.J.M. (Victorien) Rutten-van Lin (76) uit Maasbracht
1998 – heden  Mantelzorger
2006 – heden  Vrijwilliger Proteion Sterrebosch Thorn
2010 – 2015    Bestuurslid zwemclub Linne-Maasbracht

De heer M.J. (Marc) Hilkens (43) uit Linne

2002 – 2006    Raadslid van de voormalige gemeente Heel
2007 – 2018    Raadslid gemeente Maasgouw

De heer J.G.M. (Theo) Hukkelhoven (82) uit Maasbracht
1978 – 1985   Voorzitter Stichting Katholiek Onderwijs Maasbracht (Stg. KOM)
1979 – 1980   Vrijwilliger bouw basisschool ’t Breerke Maasbracht
1981                Vrijwilliger bouw gemeenschapshuis ‘Baekerhoes’ Maasbracht-Beek
1981 – 1985    Bestuurslid gemeenschapshuis ‘Baekerhoes’
1990 – heden  Koster, lector en acoliet Heilig Hart van Jezus kerk te Maasbracht-Beek
2001                 Secretaris werkgroep 300-jarig bestaan Loreto-kapel Maasbracht-Beek
2001 – heden  Lid van de Interdiocesane Kostersbond (Bisdom Roermond)
2004 – heden  Secretaris werkgroep Vastenactie Dekenaar Susteren
2007 – 2013    Voorzitter Kascontrolecommissie ‘Unie Anders Actieven’ Midden-Limburg
2014 – heden  Lid adviesraad Landelijke Vastenactie Den Haag
2015 – heden  Lid Cliëntenpanel Laurentius Ziekenhuis Roermond
2016 – heden  Docent op vrijwillige basis Nederlandse taal aan anderstaligen (NT2-cursisten) 
 
De heer H.M. (Huub) Rovers (55) uit Maasbracht
1990 – heden  Vrijwilliger/jeugdl eider en scheidsrechter Maasbracht-Baek Combinatie 2013(voorheen Sportclub Brachterbeek)
1999 – heden  Voorzitter Maasbrachtse Carnavalsvereniging ‘de Hoonder’ (MCV de Hoonder)

De heer A.P.J.A.M. (Alcuin) Thijssen (69) uit Maasbracht

1996 – 2006  Raadslid voormalige gemeente Maasbracht
2007 – 2018  Raadslid gemeente Maasgouw

Namens het CDA Maasgouw willen wij alle gedecoreerden van harte feliciteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.