Bas Busschops

Raadslid

Ik ben Bas Busschops, 35 jaar oud, en met mijn vrouw en twee kinderen woonachtig te Ohé en Laak. Ik ben werkzaam als commercieel Manager bij een grote recycler in Duitsland. Inmiddels ben ik 8 jaar actief als raadslid. De klus is echter nog niet af, daarom ben ik ook deze keer weer verkiesbaar.
 
In Maasgouw gaat er veel goed. De gemeente is financieel gezond, het voorzieningen Niveau is alleszins redelijk te noemen, de woonlasten zijn laag kortom een fijne gemeente om in te wonen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Om dit in de toekomst zo te houden is kennis, ervaring en bovenal inzet vereist van raadsleden. De materie wordt steeds complexer. Meer en meer taken worden naar de gemeente overgeheveld, denk hierbij aan de decentralisaties in de zorg. Het takenveld van de gemeente wordt vele male breder en het budget dat door de gemeenteraad beheert dient te worden vele male groter. Ook de vele samenwerkingsverbanden die Maasgouw is (moeten) aangaan maken dat het veel tijd en inzicht vergt om zaken te doorgronden.
 
Een van de taakvelden waar ik de laatste tijd veel energie in heb gestoken is bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid rond om woningbouw. Het beleid zoals door de gemeente ingezet bleek in de praktijk te veel ongewenste neveneffecten te hebben. Maasgouw was vleugellam wat betreft nieuwe woningbouwinitiatieven. Veelvuldig overleg met initiatiefnemers, gemeente, provincie heeft er in geresulteerd dat het probleem opnieuw op de agenda kwam. Uiteindelijk is er, met veel moeite, een deeloplossing gevonden waardoor het komend anderhalf jaar in ieder geval weer een beperkt aantal particuliere initiatieven gerealiseerd kunnen worden. De taak voor de komende raadsperiode is het realiseren van voldoende senioren en starterswoningen; met name in het huur segment is hieraan een nijpend gebrek.
 
Ik ben nauw betrokken bij het verenigingsleven in Ohé en Laak. Ik ervaar hoe belangrijk verenigingen en haar vrijwilligers zijn voor onze maatschappij. Tegelijkertijd zie ik de problemen waar verenigingen tegen aanlopen. Het CDA heeft altijd warme aandacht gehad voor het verenigingsleven en zal ook in de toekomst zich blijven inzetten voor verenigingen. Goede subsidieregelingen in combinatie met verminderde regelgeving en een helpende hand vanuit de gemeente moeten mogelijk maken dat ook het verenigingsleven op het gewenste niveau blijft.

Bas Busschops
Walburgisstraat 31   
6109 RE OHÉ EN LAAK
0475 - 551813
06 - 57808125
b.busschops@gemeentemaasgouw.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.