Erwin Dehing

Fractievoorzitter

Mijn naam is Erwin Dehing, 'eine Thoearder jóng', 42 jaren jong en woonachtig op de Pastoor Woutersstraat 1 te Thorn. Hier woon ik samen met mijn vrouw Jacqueline en onze drie kinderen Senna (14), Jolie (13) en Yinte (10). Vanaf 1999 ben ik werkzaam in het openbaar bestuur. Eerst bij de toenmalige gemeente Maasbracht en vanaf 2001 bij de provincie Limburg. Hier ben ik momenteel werkzaam als beleidsmedewerker binnen het cluster Plattelandsontwikkeling en hou ik mij bezig met de transitie van de drie Nationale Parken die Limburg rijk is, De Maasduinen, De Groote Peel en De Meinweg. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten in de sportschool. Ook kom je me vaker tegen op één van de Midden-Limburgse voetbalvelden tijdens een van de wedstrijden van mijn kinderen die alle drie voetballen bij FC Maasgouw.

Vier jaar geleden heb ik mij voor de eerste maal verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw. Met succes werd ik rechtstreeks verkozen met een totaal van 272 stemmen. Na een geslaagde periode waarin we met onze fractie het nodige gerealiseerd c.q. bereikt hebben zowel binnen de raad alsook daarbuiten wil ik mij ook de komende vier jaren graag voor en samen met U inzetten voor een bruisend en levendig Maasgouw. Een Maasgouw waarin we het ‘Goed voor elkaar’ hebben.

Dit wil ik doen aan de hand van vier woorden:

Verzorgen
Daadwerkelijke aandacht en zorg voor iedereen binnen Maasgouw

Vooruitzien
De politiek niet alleen richten op het hier en nu, maar ook vooruitblikken naar de toekomst

Verbinden
De inwoners van Maasgouw verbinden zodat iedereen naar eigen mogelijkheden zijn verantwoordelijkheid kan nemen ten gunste van het welzijn en de welvaart van Maasgouw

Versterken
Maasgouw versterken door iedere inwoner van Maasgouw sterker te maken

Deze vier woorden staan niet op zichzelf. In hun onderlinge samenhang, aanvulling en verwevenheid komen ze het beste tot hun recht. Niet toevallig betreffen het vier werkwoorden: van deze politieke werkwoorden wil ik werk maken ten behoeve van iedere inwoner van Maasgouw. Met respect voor iedereen wil ik dan ook voor U aan de slag!

Erwin Dehing
Pastoor Woutersstraat 1   
6017 BV THORN
06 - 38967954
[email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.