Jessie Smeets-Palmen

Raadslid

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Jessie Smeets-Palmen. Geboren en getogen in Maasbracht. Getrouwd met George Smeets. In de laatste jaren voor mijn wethouderschap ben ik werkzaam geweest als controller met als achtergrond financiën en personeelsmanagement bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht (MUMC). Sinds 2006 ben ik wethouder, eerst in de voormalige gemeente Maasbracht en vanaf de herindeling in 2007 tot 2018 in de gemeente Maasgouw. Het beleidsgebied van mijn portefeuille bedroeg vooral maatschappelijke zaken zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdzorg, participatiewet, Minima/armoedebeleid, Welzijn, Onderwijs, Kinderopvang, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast is ook Monumentenzorg een onderdeel.
 
Voorbeelden van grootschalige projecten zijn:
-    De Brede School in Maasbracht binnen de gebiedsontwikkeling met appartementencomplex, zorgcentrum en beweegplein.
-    Afronding Brede School Thorn en herschikking Brede School Heel met behoud van Bibliotheek.
-    De bouw van 20 woningen voor senioren en gezinnen aan het Europlein in Maasbracht.
-    Verbouwing van de linkervleugel de Spil tot Huiskamer Plus in combinatie met Volwassen Bibliotheek en het Sociaal Wijkteam. Binnen het Leuke in Beegden oprichting van een Huiskamer Plus.

In toenemende mate worden vanuit de gemeenschap initiatieven ontwikkeld waarbij de gemeente een ondersteunende rol heeft. Voorbeelden zijn de Open Inlopen voor sociale ontmoeting in diverse kernen en de Open Eetpunten waar met elkaar wordt gegeten tegen een zeer betaalbaar tarief.
Een beweegtuin in de openbare ruimte in Linne als voorbeeld van een burgerinitiatief inclusief het bijeenbrengen van benodigde financiële middelen door middel van sponsoren! Heel bijzonder is ook het initiatief Schuldhulpmaatje vanuit een drietal kerkgemeenschappen ter ondersteuning van inwoners die hulp nodig hebben om hun financiële situatie op peil te krijgen.
 
Dit is slechts een greep uit de vele initiatieven die voor het grootste deel samen met u als burger zijn gerealiseerd in de afgelopen periode waarin ik, dankzij uw vertrouwen, heb mogen functioneren als wethouder. Velen van u kennen mij als een laagdrempelige, benaderbare wethouder die een luisterend oor heeft voor u als individuele burger met al uw inspiratie, suggesties, kritiek en soms ook zorgen. Dit wil ik als raadslid in de komende periode graag voortzetten.

Jessie Smeets-Palmen
MAASBRACHT   
[email protected]

 


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.