15 november 2022

Begroting 2023: gezonde basis voor de toekomst

De eerste begroting in de nieuwe samenstelling als gemeenteraad is een feit. Een begroting die unaniem door de raad is goedgekeurd tijdens de raadsvergadering op 8 november. Ondanks roerige tijden, waarin we nu leven, is er toch weer ruimte gevonden om huishoudens die in de problemen komen aanvullend te compenseren met €500.000,-. Daarnaast wordt er ook nog eens €500.000,- vrijgemaakt voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Dit voor het geval zij dusdanig in de problemen komen door de inflatie dat ze geholpen moeten worden. Onze kernkreet: “Iedereen moet kunnen meedoen” blijft hiermee overeind en we roepen inwoners dan ook op hier gebruik van te maken. Onze gemeente heeft veel te bieden, maak gebruik van de mogelijkheden indien het even niet meer lukt financieel of andere problemen die zich aandienen. Wacht daar niet mee! Op de site van de gemeente onder het kopje “Grip op geld” en “Regelingen en Tips” kun je als burger de mogelijkheden die onze gemeente biedt terugvinden. Er zijn echter ook andere zorgen. Naast wonen zal economie, zorg, vitale gemeenschappen, gezond en veilig opgroeien, een vitaal buitengebied, ontmoeten en spelen volop onze aandacht hebben. Samen met onze gemeenschappen werken we aan een betrouwbare en solide basis, waarbij we elkaar steunen en naar elkaar omzien.  De weg die we zijn ingeslagen bij ons coalitieakkoord 2022-2026: “Met lef en vertrouwen verder bouwen” zal verder worden uitgewerkt. 

Fractie CDA Peel en Maas 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.