15 november 2021

Begroting Peel en Maas

Gelukkig is Peel en Maas een financieel gezonde gemeente. We kunnen tegen een stootje en hebben ruimte om te blijven investeren in de samenleving. Tevens kunnen we blijven sparen voor financieel slechtere jaren en risico's die niet te voorzien zijn.

Peel en Maas investeert een bedrag van zo'n 14 miljoen euro in 2022. Het grootste deel daarvan gaat naar infrastructuur. Goede wegen is en blijft een must. Waar we tijdens de begrotingsbehandeling extra om hebben gevraagd, is meer investeringen in speeltuinen. Eén van de manieren om concreet invulling te geven aan de ambitie om een gezinsvriendelijke gemeente te worden. Kinderen van alle leeftijdscategorieën in alle dorpen hebben recht op uitnodigende en leuke speeltuinen. Tijdens het indienen van deze tekst, was nog niet duidelijk of onze speeltuinplannen het in de raad hebben gehaald. Wij hopen van wel natuurlijk!

Verder hebben we als fractie nogmaals aandacht gevraagd voor het woondossier. Goed dat het college dit dossier heeft versneld. Nu belangrijk om weer een versnelling hoger te vinden. Wij hebben daar vertrouwen in. Voor de verenigingen is het belangrijk dat er op een eerlijke manier wordt gekeken naar een prijscorrectie op de waarderingssubsidies. Die subsidies staan al te lang op hetzelfde niveau. Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor de steeds verder toenemende stijging van voedsel- en energieprijzen. De gemeente is hier niet per se aan zet, maar we verwachten wel dat inwoners met problemen gewoon worden geholpen.

We hebben natuurlijk nog veel meer onderwerpen, zorgen en oplossingen ingebracht. De gehele inbreng is na te lezen op onze website.

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.