08 november 2020

CDA is blij met brede politieke steun vervolgonderzoek hoogspanning

CDA is blij met brede politieke steun vervolgonderzoek hoogspanning

Zoals u weet, is het CDA al enkele jaren bezig met de hoogspanningslijnen die midden door Kessel-Eik en Kessel lopen. We hebben ons als fractie vastgebeten in dit voor deze twee dorpen belangrijke onderwerp. We staan in nauw contact met mensen in de dorpen. 

Na aandringen van het CDA startte het college vorig jaar een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van verkabeling van de elektriciteitslijnen. De resultaten van dit eerste onderzoek waren glashelder. Er is breed draagvlak en betrokkenheid vanuit mensen uit de dorpen. Enkele weken geleden stemde een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad in met het vervolgonderzoek naar de verkabeling van de hoogspanningslijnen. Naast het CDA stemden ook de VVD en Lokaal Peel en Maas in met het vervolgonderzoek. Dit politieke signaal van de coalitiepartijen is glashelder. Het CDA is blij met deze uitgesproken steun. Dit geeft de burger moed!

Het verkabelen van de hoogspanningslijnen zou een uniek nieuw toekomstperspectief betekenen voor Kessel-Eik en Kessel. Naast het positieve effect op de leefbaarheid van de dorpen heeft het verkabelen van de hoogspanningslijnen ook een positieve uitwerking op de woningbouw en biedt het kansen voor het industrieterrein. Dit zijn allemaal onderwerpen die het CDA hoog op de agenda heeft staan.

Het onder de grond brengen van de verfoeide hoogspanningslijnen is geen kostenpost, maar een unieke investering in de leefbaarheid. We kijken uit naar de resultaten van het vervolgonderzoek en de stappen die daarna volgen.

Roel Boots en Ellis Kempeners, raadsleden CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.