28 augustus 2018

CDA opinie: aandacht voor criminaliteit in Peel en Maas

Aandacht voor criminaliteit in Peel en Maas

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni 2018 is op initiatief van het CDA samen met onze coalitiepartners een motie ingebracht in het kader van de toenemende criminaliteit in het buitengebied. De motie werd unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad, een duidelijke signaal aan Den Haag.

De raad heeft een brief naar de minister van Justitie en Veiligheid gestuurd en duidelijk aangegeven dat de raad teleurgesteld is in het geringe aantal extra agenten die Limburg erbij krijgt, terwijl de georganiseerde criminaliteit in Limburg sterk toeneemt. Ook heeft de raad gevraagd of de minister het besluit wil heroverwegen. Daarnaast hebben we alle Limburgse gemeenten gevraagd een vergelijkbare brief te sturen naar de minister.

Wij vinden echter dat je als gemeente ook zelf moet kijken welke middelen je ter beschikking hebt om de veiligheid van burgers te optimaliseren. In het najaar voeren we de begrotingsbesprekingen. Het thema veiligheid brengen we dan als CDA-fractie wederom krachtig naar voren, ‘veiligheid’ is een prominent punt in het CDA-verkiezingsprogramma en een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord. Daarom hebben we afgelopen week schriftelijke vragen ingediend bij ons college.

Zo willen we weten of het college weet dat de inbraakcijfers van Kessel en Maasbree (respectievelijk 76 en 134 in de laatste 5 jaar) relatief hoger zijn dan die van enkele andere kernen (Panningen 45, Helden 76 en Baarlo 78) en hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Ook willen we meer weten over de oorzaken. Daarnaast willen we meer informatie over de almaar toenemende diefstal bij onze boeren en tuinders. Ook dit is onacceptabel. Lees al onze vragen hieronder.

Roel Boots en Hans Vaessen, gemeenteraadsleden CDA Peel en Maas


De vragen die aan het college zijn voorgelegd:

1. Is het college bekend met het feit dat de inbraakcijfers van Kessel en Maasbree (respectievelijk 76 en 134 in de laatste 5 jaar) relatief veel hoger zijn dan die van andere kernen (Panningen 45, Helden 76 en Baarlo 78) en hoger dan het landelijk gemiddelde(deze gegevens zijn uit drimble.nl/inbraken)?

2. Zijn er oorzaken bekend waarom juist in deze twee dorpen deze cijfers relatief hoger zijn? Zo ja, welke?

3. Welke mogelijkheden heeft het college om hier iets aan te doen?

4. We horen en lezen veel over toenemende diefstal bij boeren en tuinders in het buitengebied en op bouwplaatsen. Zijn er bij het college concrete cijfers bekend over deze diefstallen? Zo ja, wat zijn de cijfers? Zo nee, is het college van plan deze cijfers bij de politie op te vragen en op welk termijn?

5. Zijn er gegevens bekend over de effecten van buurtpreventie(apps)? Zo ja, kunt u deze cijfers communiceren met de raad en onze burgers?

6. Ziet het college kansen op buurtpreventie(apps) verder te stimuleren en te faciliteren?

7. Maken wij gebruik van politievrijwilligers?

8. Heeft het college nog iets vernomen op de brief aan de minister van Justitie en Veiligheid en/of op de aan de gemeenteraden opgestuurde motie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.