04 juli 2021

CDA: voor ver(nieuw)bouw De Paort Kessel

CDA: voor ver(nieuw)bouw De Paort Kessel

Tijdens de commissievergadering complimenteerden we alle betrokkenen voor het mooie vernieuwbouwplan van gemeenschapshuis De Paort. Het is een langlopend dossier en het CDA is blij voor de inwoners van Kessel dat er schot in de zaak komt. 

Ja, het ver(nieuw)bouwen van het gemeenschapshuis kost veel geld. Meer geld dan voorzien, maar de bouwprijzen zijn extreem gestegen en er is sprake van veel achterstallig onderhoud. Daarnaast is het niet meer te verkopen dat verenigingen in de huidige ouderwetse, niet duurzame en niet uitnodigende locatie hun huisvesting hebben. Verenigingen en vrijwilligers kijken echt uit naar een toekomstbestendige oplossing. 

Het verouderde gebouw wordt door de ver(nieuw)bouw beter toegerust op de basiswensen van de gebruikers. Tijdens de presentatie van het dorpsoverleg aan de raad kwam dit helder naar voren. De verenigingen ondersteunen dit ook. Daarnaast hebben we positieve reacties gekregen van veel burgers uit Kessel. Dit initiatief wordt breed gedragen. Heel belangrijk! 

Het enige wat we nog van het college willen weten, is hoe voorkomen gaat worden dat De Paort kan concurreren met de reeds aanwezige Kesselse horeca. We vertrouwen op een goede reactie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli zal de CDA-fractie daarom vol overtuiging stemmen voor de ver(nieuw)bouw van De Paort.  

Roel Boots en Ellis Kempeners

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.