26 juni 2018

CDA wil meer agenten

CDA wil meer agenten

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 juni unaniem voor een motie gestemd die oproept bezwaar aan te tekenen bij het kabinet rondom het besluit slechts 32 extra agenten voor Limburg vrij te maken. In totaal komen er ruim 1.100 extra agenten in Nederland, Limburg krijgt er slechts 32.

CDA Peel en Maas, VVD en Lokaal Peel&Maas dienden gezamenlijk een motie in. “Het kabinet legt de brandbrief uit 2017 van de Limburgse burgemeesters en de gouverneur naast zich neer”, zei CDA-raadslid Roel Boots namens de indieners van de motie. “Blijkbaar heeft Limburg minder prioriteit ten aanzien van het terugdringen van de criminaliteit. Maar het is een onmiskenbaar feit dat de georganiseerde criminaliteit in grensregio Limburg hand over hand toeneemt. Inwoners en ondernemers van de gemeente Peel en Maas hebben hier veel hinder en nadeel van. Het terugdringen van criminaliteit in Limburg – zoals ondermijning, drugslaboratoriums, hennepteelt, diefstal en dumpen drugsafval – zou ook voor het kabinet topprioriteit moeten zijn.”

Kamerleden van veel fracties in de Tweede Kamer hebben de afgelopen jaren gepleit voor het terugdringen van criminaliteit in grensregio Limburg.  Volgens de indieners komt er nu “geen boter bij de vis” en dat is voor hen onverteerbaar. De raad besloot het college opdracht te geven de minister van Justitie en Veiligheid namens het college en de raad een brief te sturen. In de brief komt naar voren dat de raad en college teleurgesteld zijn over het besluit slechts 32 extra agenten naar Limburg te sturen. Ook zal de problematiek rondom de alsmaar toenemende criminaliteit en de gevolgen daarvan voor de maatschappij worden beschreven. Daarbij komen de gemeentelijke ambities op het gebied van het terugdringen van criminaliteit (zoals ondermijning) aan de orde en dat daarvoor meer politiecapaciteit nodig is. In de brief roepen de raad en het college de minister op het besluit te heroverweging met als resultaat dat er meer extra agenten naar Limburg komen.

De raad schrijft daarnaast zelf een brief naar alle Limburgse gemeenten met het verzoek ook een brief naar de minister te sturen. De motie werd bij de stemming gesteund door alle raadsleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.