18 januari 2023

Doorontwikkeling (nieuwbouw) Kuukven in Baarlo

Er ligt een voorstel voor een extra voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Kuukven fase 3-4-5 in Baarlo. Een duidelijk en prima voorstel. Kuukven fase 3-4-5 ligt in de zogenoemde kernrandzone in de buurt van belangrijke natuurwaarden. Gemeente Peel en Maas heeft niet alleen de ambitie om het juiste aantal en typen woningen toe te voegen, maar ook om dit toekomstbestendig, duurzaam, klimaatadaptief en met oog voor identiteit en biodiversiteit te doen. Voor deze ontwerpopgave is daarom vanwege ligging
én ambitie gekozen voor een bureau met kennis en ervaring op het gebied
van zowel landschapsarchitectuur als stedenbouw. Bij het ontwerpen is
gekozen voor een focus op kwaliteit. Dit vertaalt zich – naast ruim 100
woningen - in meer ruimte voor (robuust) groen een aandeel van 30% sociale huurwoningen en ruimte voor ontmoeting en beleven (sociale duurzaamheid). Er is een voorlopig ontwerpgemaakt op basis van de diverse beleidskaders die betrekking hebben op het ontwikkelen van een woningbouwlocatie. Dit is in samenwerking met Wonen Limburg opgesteld. De ontwerpkeuzes die voor deze nieuwe woonbuurt zijn gemaakt zorgen op diverse manieren voor meerwaarde. Dit zou zomaar de positieve opmaak kunnen zijn voor andere nieuwbouwlocaties binnen Peel en Maas om het woongenot te veraangenamen. Wij als CDA-fractie steunen dit duidelijk en prima voorstel. Er is haast geboden, als de collegevoorstellen geen doorgang vinden, gaat het veel te lang duren om een woning gerealiseerd te krijgen in dit plan.  Koers vasthouden betekent
vasthouden aan planning. Zo, wat betreft het CDA gaat nu zo snel mogelijk de schop in de grond.

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.