29 juni 2021

Een leefbaar buitengebied

Een leefbaar buitengebied  

Wie momenteel door ons buitengebied in Peel en Maas reist, ziet vele veranderingen. De energietransitie in de vorm van plaatsing van windmolens op akkers en zonnepanelen op daken bij agrariërs vallen op, maar anderzijds ook sloop van varkensstallen. Verandering is van alle tijden, maar momenteel lijkt het een stuk sneller te gaan. 

Gelukkig zien we ook agrariërs die investeren en hun activiteiten uitbreiden. Want het blijft een feit dat de land- en tuinbouw voor Peel en Maas van enorm belang zijn en blijven. In Peel en Maas wordt zo'n kwartje van elke euro verdiend in het agrarische cluster. De agrarische sector heeft het niet altijd gemakkelijk gezien de snel veranderende wetgevingen op milieu (o.a. stikstof) en dierwelzijn. Voor vele komt dan ook de keuze om te stoppen of om juist de uitdaging aan te gaan. 

Als gemeente hebben we de slogan “Beleef de ruimte”. Op deze ruimte in het buitengebied komt een steeds groter beslag. De agrariër wil ondernemen, de maatschappij wil energie opwekken, het percentage burgers zonder agrarisch bedrijf stijgt en de recreatieve sector groeit. Dan komt vanzelf de vraag op: Kan dit wel allemaal tegelijk? 

Als CDA zijn we van mening van wel. Leven en laten leven en vooral ‘geef elkaar de ruimte’. Praat niet over de agrariërs, maar met de agrariërs. Zij staan dagelijks het dichtste bij de natuur en voedselproductie en zijn juist de oplossing van vele vraagstukken. Zij onderhouden juist ons buitengebied.  

Naast een reikende hand naar de stoppende agrariërs, is het juist nu belangrijk om de overgebleven agrariërs te waarderen, koesteren en de ruimte te geven. Door het samen te doen, maken en houden we een mooi en veilig buitengebied waarin het goed werken, wonen en recreëren is. 

Sandy Janssen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.