14 juli 2022

Een positief perspectief

De kaderbrief van het college voor 2023 laat zien dat de financiële vooruitzichten van de gemeente Peel en Maas rooskleurig zijn. Dit komt mede doordat er forsere uitkeringen vanuit het Rijk worden verwacht, maar ook omdat er in Peel en Maas vanaf 2010 een goed financieel beleid is gevoerd. Het is belangrijk een buffer te hebben voor de toekomst en tevens te kunnen investeren in onze elf dorpen. Investeren in goed wonen, gezonde gemeenschappen, gezinsvriendelijkheid, veiligheid, duurzame leefomgeving, het weghalen van de hoogspanningslijnen in Kessel-Eik en Kessel, et cetera. 

Waar we als gemeente echter alert op moeten zijn, is dat de wereld momenteel anders in elkaar zit dan enkele jaren geleden. De afgelopen vier jaar is zoveel veranderd in en rondom ons heen. Oorlog in Oekraïne, corona, stikstofcrisis, energieschaarste, voedselprijzen, inflatie, woningnood, personeelstekorten, oplopende brandstofprijzen, et cetera. We moeten daar samen een antwoord op hebben en dat is een grote uitdaging.

We kijken uit naar de eerste begroting van dit college en zijn benieuwd welke investeringen en plannen er het komende jaar op de planning staan om uitgevoerd te worden.

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.