28 oktober 2019

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Het CDA vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er zich in onze samenleving afspeelt. Vaak gaan wij op bezoek bij verenigingen, bedrijven en instellingen. Signalen die we oppikken, bespreken we en proberen daar vervolgens iets mee te doen. 

Zo ook het onderwerp eenzaamheid. Een onderwerp waar we al vaker over hebben geschreven. Nog steeds blijkt dat veel mensen zich binnen onze samenleving eenzaam voelen. Dat probleem speelt niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren. Door diverse oorzaken zoals slechtere mobiliteit, minder gezichtsvermogen, financiële problemen, pesten, het ‘anders’ zijn en individualisering, dreigt het aantal eenzamen alleen maar toe te nemen. Dit leidt ook vaak tot gezondheidsproblemen, met alle gevolgen van dien. Het tast je sociale vaardigheden, interesse, humeur en zelfbeeld aan tot er weinig of niks mee van over is.

Het niet kunnen meedoen en er niet bij horen, is voor ons een reden om dit probleem weer opnieuw aan de kaak te stellen. Gemeenten hebben in het kader van de WMO de opdracht om de zelfredzaamheid en de deelname van kwetsbare mensen te vergroten en daarmee te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Het actief opsporen van mensen die zich eenzaam voelen, daar moeten we veel meer op inzetten. 

Ook burgers en het verenigingsleven hebben hier een taak in. Zij zijn onze voelsprieten in de samenleving en kunnen vroegtijdig signalen oppikken en melden. Geen eenvoudige taak, maar wel bitter nodig. Samen voor en met elkaar, zodat iedereen kan meedoen.

Vivian Moonen en Lon Caelers-Bos, raadsleden CDA Peel en Maas

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.