06 februari 2020

Eerste openbare CDA-fractievergadering

Eerste openbare CDA-fractievergadering

Het CDA Peel en Maas vindt het belangrijk om een goede dialoog en heldere communicatie te hebben met de inwoners van de elf dorpen in onze gemeente. Om die reden bezoeken we als CDA jaarlijks tientallen verenigingen, bedrijven en andere organisatie. Zo houden we optimaal gevoel bij hetgeen zich in onze samenleving afspeelt. Om daar nog meer gevoel bij te krijgen, vergadert de CDA-fractie sinds dit jaar ook eens per maand in één van de dorpen. Openbaar toegankelijk voor iedereen die erbij wil zijn, wil luisteren of juist zaken wil bespreken. 

Op donderdag 30 januari jl. was de eerste openbare fractievergadering en die vond plaats in het prachtig verbouwde gemeenschapshuis van Kessel-Eik. We waren positief verrast door de grote belangstelling. Zeer betrokken inwoners uit het dorp brachten diverse actuele en voor Kessel-Eik belangrijke onderwerpen in. Denk aan de hoogspanningskabel, wonen voor starters en senioren, de school en veiligheid. Al deze onderwerpen zijn in Kessel-Eik aan elkaar verbonden.

Er ontstond een naar ons gevoel erg interessant en prettig gesprek waar onze raadsleden en burgerraadsleden veel aan hebben. De onderwerpen die besproken werden, waren voor ons zeker niet nieuw, maar er kon dieper worden ingegaan op deze belangrijke punten en de informatie die gegeven is wordt zeker gebruikt om verdere acties uit te zetten. Nogmaals werd duidelijk welke impact de hoogspanningskabel op het dorp heeft. Wordt vervolgd...

Ellis Kempeners, raadslid CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.