19 oktober 2020

Gezocht: twee nieuwe bestuursleden!

Gezocht: twee nieuwe bestuursleden!

We zijn op zoek naar versterking van het bestuur van het CDA Peel en Maas, specifiek twee bestuursleden met de aandachtsgebieden:

· Van Ledenpartij naar netwerkpartij

· Communicatie, online en ondersteuning

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor de algemene leiding van het CDA Peel en Maas als lokale afdeling. Het bestuur werkt nauw samen met de fractie, organiseert ten minste twee keer per jaar een ledenvergadering en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Zij bewaakt daarnaast de politieke koers voor de langere termijn en heeft een regisserende rol in de voorbereiding van verkiezingen. Het bestuur wordt door de leden van de lokale afdeling benoemd, het is een onbezoldigde functie.

Als bestuurslid ben je …

· in de eerste plaats gericht op het verder uitbouwen en onderhouden van de CDA-afdeling in Peel en Maas;

· geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gemeentelijke politiek;

· initiatiefrijk en sta je open voor nieuwe ideeën;

· gericht op inspiratie van anderen met als doel dat het CDA de verbinding met burgers versterkt;

· resultaatgericht en in staat overzicht te houden op voortgang van processen;

· gericht op samenwerking met andere bestuursleden, met de raadsfractie en met de Provinciale, Landelijke en Europese afdelingen.

 

Als bestuur vergaderen we doorgaans een keer per maand, daarnaast zijn er diverse politieke activiteiten die georganiseerd worden zoals een ledenvergadering, politiek café, bedrijfsbezoek of informatieavond. Houd er rekening mee dat de periode rondom verkiezingen doorgaans een intensievere tijdsinvestering vragen.

 

1. Aandachtsgebied Ledenpartij naar Netwerkpartij

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor een aantrekkelijk programma dat gericht is op verbinding met burgers. In samenwerking met de raadsfractie willen we een nieuwe weg inslaan om deze verbinding tot stand te brengen. Deze samenwerking resulteert in een vitale lokale afdeling en in een goede interactie met burgers. Als we spreken over burgers dan bedoelen we onze leden, onze sympathisanten, maar zeker ook de grote groep potentiële kiezers. Dit alles om het CDA ook naar de toekomst een sterke volkspartij te kunnen laten zijn. Enerzijds om leden en kiezers aan het CDA te binden, anderzijds om los van het electorale belang ook op andere vernieuwende manieren aan onze maatschappelijke opdracht te werken.

Als bestuurslid ben je in staat om deze beweging in gang te zetten. Je doet hierin proactief voorstellen aan het bestuur en weet deze ook uit te voeren. Het enthousiasmeren van politici en betrokken CDA'ers om deze opgave mee op te pakken en het (laten) uitdragen van het CDA-gedachtegoed behoren tot de belangrijkste taken.

2. Aandachtsgebied Communicatie, online en ondersteuning

We hechten veel waarde aan goede communicatie, zowel offline als online. We zoeken een bestuurslid dat zicht houdt met hoe wij ons profileren als partij en communiceren als bestuur. Je doet hierin verbetervoorstellen aan het bestuur, maar bent ook bovenal praktisch ingesteld: ‘hands-on’.

Als bestuurslid ben je op de hoogte van de actualiteit en denk je mee in vormen van communicatie. In verkiezingstijd lever je een bijdrage aan de totstandkoming van de campagne. Je bent thuis in de mogelijkheden van social media en bent in staat om persberichten, ledencommunicatie, artikelen ed te schrijven en redigeren.

Reageren? Ben je geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek of zou je meer willen weten over een van de vacatures? Stuur dan een e-mail met CV en je contactgegevens naar Gwen Fleuren [email protected]. Wij gaan graag met jou in gesprek!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.