18 juni 2021

Goed onderwijs, goed gebouw.

Goed onderwijs, goed gebouw. 

Voor het CDA Peel en Maas zijn basisscholen een spil van ontmoeting in kleine kernen. Ze dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid in een kern. Het onderwijs kent vele uitdagingen om bij de tijd te kunnen blijven. Duurzame huisvesting is er daar een van. 

De gemeente is verantwoordelijk voor financiële investeringen in huisvesting. In Peel en Maas zijn dit 17 schoollocaties verdeeld over de 11 kernen. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) helpt om goede keuzes te maken voor de toekomst en te bepalen hoe we met investeringen omgaan. De raad van Peel en Maas heeft onlangs het IHP 2021-2036 vastgesteld. Per school is aan de schoolbesturen gevraagd hoe hun schoolgebouw ervoor staat, welke problemen ze ervaren en wat er nodig is om de problemen op te lossen. Alle scholen zijn in een tijdkalender gezet waarin staat wanneer een school daadwerkelijk aangepakt kan worden. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. 

Met vaststelling van het IHP: hebben we ook ja gezegd tegen de wens om in elke kern onderwijs- en opvangvoorzieningen te behouden, stellen we in het kindcentrum nadrukkelijk de ontwikkeling en ontplooiing van het kind voorop, speelt een omgeving waarin we kinderen uitdagen tot bewegen een grote rol en bouwen we het gezonde gebouwen voor onze kinderen, liefst energieneutraal.  

We vinden het als CDA belangrijk dat kinderen in Peel en Maas kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste kinderen. Goed onderwijs, in een passend schoolgebouw, met een uitnodigende omgeving is hierbij van belang. Het vastgestelde IHP helpt ons hierbij.  

Lon Caelers-Bos en Vivian Moonen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.