09 januari 2022

Hoogspanningslijnen Kessel-Eik en Kessel

Het CDA heeft zich al een hele tijd geleden vastgebeten in het dossier hoogspanningslijnen Kessel-Eik en Kessel. Nadat twee groepen burgers uit deze twee Maasdorpen en allebei de dorpsoverleggen helder hadden uitgesproken dat deze kabels weg moeten, heeft het CDA dit op de politieke agenda gezet. 

Na aandringen van betrokken burgers, de dorpsoverleggen en politieke druk van het CDA startte het college zo’n twee jaar geleden een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van verkabeling. Eind 2020 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met een vervolgonderzoek naar de verkabeling van de hoogspanningslijnen.  

Op dit moment voert TenneT de geoffreerde werkzaamheden uit om te komen tot een basisontwerp. Echter is geconstateerd dat een overschrijding is te verwachten van de kosten voor het onderzoek, waardoor het door de raad beschikbaar gestelde budget ontoereikend is. Het gemeentelijke aandeel van de te verwachten overschrijding wordt geraamd op € 110.000. Het CDA is en blijft voorstander van verkabeling en stemt dus ook in met de gevraagde extra investering.  

Het verkabelen van de hoogspanningslijnen zou een uniek nieuw toekomstperspectief betekenen voor Kessel-Eik en Kessel. Naast het positieve effect op de leefbaarheid van de dorpen heeft het verkabelen van de hoogspanningslijnen ook een positieve uitwerking op de woningbouw en biedt het kansen voor het industrieterrein. Dit zijn allemaal onderwerpen die het CDA hoog op de agenda heeft staan. 

Het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen is dus geen kostenpost, maar een unieke investering in de leefbaarheid. Het CDA is daar een groot voorstander van. 

Roel Boots en Ellis Kempeners 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.