23 september 2021

Koester onze boeren!

Het kan bijna niemand meer ontgaan: In de media wordt naast corona volop gepraat over onder andere Co2 reductie, stikstofproblematiek en duurzaamheid. Een sector die hiermee volop in de schijnwerpers staat, zijn onze boeren en tuinders. Blijkbaar een makkelijke doelgroep om als schuldige aan te wijzen. Toch is het juist deze sector die de stikstof uitstoot ruim verminderd heeft.

 

Onlangs werden we als raad bijgepraat over de actuele stand van de intensieve veehouderij in Peel en Maas. Het aantal agrariërs is sterk afgenomen. De productie wordt overgenomen door collega agrariërs en momenteel zelfs middels opkoopregelingen door de overheid. Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat de ammoniakuitstoot (ofwel stikstof) op 1 juli 2021 een 38% lager is dan in 2010. Daarnaast is het woon- en leefklimaat in en bij de woonkernen sterk verbeterd middels verplaatsing of beëindiging van veehouderijen. Volgens ons is het ingezette beleid na de start van de gemeente Peel en Maas succesvol.

 

In een vorig artikel hebben we al eens vermeld dat in onze gemeente bijna een kwartje van elk euro wordt verdiend in de agrarische sector. Een sector dus van groot belang voor de leefbaarheid in Peel en Maas! Laten we samen de belangrijke vraagstukken oppakken en juist investeren en innoveren. Koester daarom onze boeren en jonge ondernemers die graag vernieuwend en vol energie vooruit willen. Polariseren helpt hier niet bij. Geef elkaar de ruimte, zodat de slogan “Beleef de ruimte” ook tot zijn recht komt!

 

 

Sandy Janssen

raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.