20 december 2021

Meer ruimte voor ons MKB en bedrijventerreinen

Het CDA hecht veel waarde aan een vitaal midden- en kleinbedrijf.  Zij leveren immers veel werkgelegenheid op en staan aan de basis van onze lokale economie. Daarnaast zien we dat het MKB ook ons verenigingsleven steunt met sponsorgelden en reclame-inkomsten. Het MKB verdient dan ook de ruimte die ze nodig hebben. Soms letterlijk. De CDA-fractie steunt dan ook het voornemen van het college om de bedrijventerreinen in Maasbree en Meijel uit te breiden voor met name lokale bedrijven. Er is duidelijke behoefte aan extra kavels op die bedrijventerreinen. Maar niet alleen daar. 

Ook op andere bedrijventerreinen in Peel en Maas bestaat die behoefte. Vandaar dat wij een motie hebben ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december om te komen tot een plan van aanpak voor de andere bedrijventerreinen. Zo geven we starters en bedrijven die willen uitbreiden ook de mogelijkheid om te investeren in hun toekomst en daarmee in extra banen.

Daarnaast hechten we veel waarde aan verduurzaming van onze bedrijventerreinen; meer groen, meer duurzame energie en zeker ook minder overlast voor de omgeving. Als daar strengere naleving en/of regelgeving voor nodig is dan is dat zo. Tijdens het insturen van deze tekst was nog niet bekend of onze motie een meerderheid heeft gehaald. 

Sandy Janssen en Michel van Lieshout 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.