06 juni 2022

Met lef en vertrouwen verder bouwen

‘Met lef en vertrouwen verder bouwen’ is de titel van het coalitieprogramma waar we aankomende jaren samen aan verder gaan bouwen. Afgelopen week zijn wethouders Anget Mestrom, Machteld Beukema, Eric Nijssen en Rob Wanten beëdigd. Samen gaan we verder werken aan gemeenschappen de ruimte geven voor verdere ontwikkeling. We zijn heel tevreden over hoe we samen zijn gekomen tot een mooi en gedegen programma. Een programma waar inwoners veel ruimte hebben voor nieuwe ontwikkelkansen, meedenken en meedoen. Waar inwoners zelfsturend kunnen zijn in het fysieke en sociaal domein, waar inwoners zich fijn en veilig voelen om in te leven en werken. Waar ieder dorp gezinsvriendelijk met een basisschool, waardoor de leefbaarheid blijft behouden. 

Door de beëdiging van onze wethouder Wanten komt er een raadszetel vrij. De raadszetel wordt ingevuld door een nieuw raadslid. Myzetta van Roij neemt voortaan plaats in de gemeenteraad. Myzetta gaat zich inzetten voor wonen voor jong en oud, het behoud van een mooi winkelcentrum, jongeren en jonge gezinnen en een gezinsvriendelijke gemeente met voldoende groen, een bloeiend verenigingsleven en een veilige omgeving. Wij wensen alle wethouders en Myzetta van Roij veel lef, vertrouwen, goeds en wijsheid in de te nemen besluiten voor de inwoners van Peel en Maas voor de periode 2022 – 2026.

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.