16 januari 2022

Ontwikkelingen centrum Panningen

Goede en voldoende (winkel)voorzieningen zijn belangrijk voor onze inwoners. Het centrum van Panningen vervult al vele jaren een regionale functie op het gebied van detailhandel, horeca en cultuur. Maar ook voor de werkgelegenheid is het centrum belangrijk. Zo’n 1000 personen zijn daar werkzaam. Het CDA wil deze functie van het centrum van Panningen graag behouden en waar mogelijk versterken. 

Onder het motto “Compact, compleet en verrassend veelzijdig” is jaren geleden begonnen met het toekomstbestendig maken van het centrum door onder andere het centrum autoluw te maken. Eerst aan de Markt en een paar jaar geleden aan de hoek Raadhuisstraat – Markt. Nu is de laatste fase aan de beurt: het autoluw maken van het zuidelijk deel van de Raadhuisstraat tot aan de Beatrixstraat. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het uitbreiden van de parkeermogelijkheden voor de bezoekers en het tegengaan van parkeeroverlast in nabije woonstraten. Daarmee krijgt het centrum een extra boost. 

Op 25 januari wordt in de raadsvergadering het voorstel van het college besproken om onderzoek te doen naar de herontwikkeling van de locatie voormalig postkantoor en omgeving. Tegen dit onderzoek staan we positief gelet op het belang van een aantrekkelijk voorzieningenniveau voor onze inwoners en de omvang van de werkgelegenheid. 

Wel vragen we het college om een extra variant mee te nemen in het onderzoek, waarbij er geen woningen afgebroken worden. Tevens vragen we aandacht voor het plaatsen van speelvoorzieningen op het raadshuisplein om zo verder invulling te geven aan een van onze speerpunten: een gezinsvriendelijke gemeente.

Michel van Lieshout en Angela van Roij     

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.