01 april 2021

“Pand Jaspers” Meijel

“Pand Jaspers” Meijel

“Pand Jaspers” is voor de Meijelse bevolking en daarbuiten een begrip. In vroegere tijden was het één van de winkels waar men voor het gehele gezin kleding kon kopen. Na sluiting van de winkel heeft het pand er op deze a-locatie tot aan 2018 troosteloos bijgelegen. Momenteel is er in het voorste gedeelte van de winkel de kringloopwinkel gehuisvest.

Op 23 maart hebben we als raad unaniem het bestemmingsplan voor deze herstructureringslocatie goedgekeurd. Ons lof gaat dan ook uit naar de twee Meijelse ondernemers die het aandurfden om het oude pand eind 2017 aan te kopen. Het plan bevat het behoud en renoveren van de winkel aan de voorzijde en het realiseren van een zestal nieuwbouwwoningen voor starters/senioren aan de achterzijde. 

Nadat er jarenlang geen mogelijkheden waren voor woningbouw op dit terrein, is er middels een aanpassing van de beleidsregel wonen door het huidige college in juni 2018 deze ruimte wel gekomen. Omdat het een herstructureringslocatie betreft, is er een bijdrage verstrekt uit het herstructureringsfonds. Dit fonds is bedoeld om een positieve impuls te geven aan initiatiefnemers die hun nek uitsteken om bijvoorbeeld verpauperde panden op te knappen of te herontwikkelen. 

In goed overleg met de gemeente en dorpsoverleg verwijderen de nieuwe eigenaren een gedeelte van het huidige pand, waardoor er meer ruimte ontstaat langs de Kurversweg. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Met het doortrekken van de peel-elementen in het straatbeeld van de Kurversweg krijgt het centrum van Meijel een flinke upgrade en wordt Meijel nog vitaler. 

Sandy Janssen, raadslid CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.