13 november 2019

Peel en Maas blijft investeren in samenleving

Peel en Maas blijft investeren in samenleving

Afgelopen dinsdag werd de begroting voor 2020 behandeld in de gemeenteraad. Ruim een jaar na de start van de nieuwe coalitie stemt deze begroting het CDA tevreden. De gemeente Peel en Maas staat er goed voor. De begroting is prima op orde, de lasten stijgen nauwelijks, er wordt geld gereserveerd voor later en er blijft ruimte voor noodzakelijke investeringen in de samenleving. Tijdens begrotingsbehandeling hebben we tientallen kritische vragen gesteld. Drie voorbeelden in dit artikel.

Woningbouw: Iedereen kan met eigen ogen zien dat de voet van de rem is. Een groot compliment! Echter, een extern onderzoeksbureau gaf aan dat er in de toekomst alleen nog maar gebouwd zou moeten worden in de grotere kernen. Het CDA zet zich fel af tegen dit advies, dit accepteren we nooit! Ook in kleine en middelgrote kernen blijft bouwen mogelijk. Alle kernen tellen mee.

Armoede en eenzaamheid: Tijdens de kadernota hebben wij al aangegeven dat uit gesprekken met de KBO’s blijkt dat er in onze gemeente verschillende mensen zijn die in armoede en eenzaamheid leven. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft het CDA een motie ingediend.

De Heuf: Het CDA vindt het belangrijk dat bij de herziening binnensportbeleid De Heuf ook wordt opgenomen in dit beleid. Dat is dus een glasheldere wens: De Heuf moet worden opgenomen in dit beleid. 

Onze hele bijdrage is te lezen op deze website van CDA Peel en Maas. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.