30 december 2021

Schone lucht in scholen

Het coronavirus zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel een tijdje onder ons blijven en het is belangrijk om naar een oplossing voor de langere termijn te zoeken. CDA Peel en Maas vindt het van groot belang dat kinderen klassikaal les kunnen blijven krijgen. Dit om leerachterstand te voorkomen. Daarnaast is gewoon naar school kunnen gaan belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Goede ventilatie van schoolgebouwen en lokalen helpt de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Hoewel schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het binnenklimaat van de gebouwen vindt het CDA dat de gemeente vanuit haar rol scholen moet aansporen en stimuleren er alles aan te doen om een veilige leeromgeving te creëren. Daarom hebben wij als CDA het initiatief genomen een motie in te dienen over de schone lucht in scholen.

Wij hebben het college opgeroepen te inventariseren of scholen voldoen aan de huidige RIVM-ventilatierichtlijnen en als dit niet het geval is te helpen met het realiseren van een betere ventilatie. Belangrijk is om nieuwe ontwikkelingen en technieken die op de markt komen hierin mee te nemen, zoals op scholen waar wordt geëxperimenteerd met luchtzuiverende apparaten, waarvan de resultaten tot nu toe gunstig zijn. Oplossingen hoeven niet altijd duur te zijn. Deze ingediende motie werd unaniem aangenomen door de hele raad. We hebben verantwoordelijk wethouder Timmermans opgeroepen ons voor februari te informeren over de uitkomsten en het plan van aanpak.

Lon Caelers-Bos en Ellis Kempeners

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.